Biogram (pol&eng)

KRZYSZTOF FIRLUS – muzyk wielowymiarowy, sięgający po instrumentarium od kontrabasu współczesnego i barokowego poprzez liczne odmiany violi da gamba, z rzadko spotykanym  pardessus de viole włącznie. Występuje jako solista, kameralista oraz muzyk orkiestrowy, sięgając po repertuar powstały od renesansu po dzień dzisiejszy, w tym także utwory napisane specjalnie dla niego. Wychowanek Uniwersytetu Mozarteum w Salzburgu (klasa Vittorio Ghielmiego) oraz Akademii Muzycznej w Katowicach (klasa Marka Caudle’a). Na stałe związany z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach. Współpracował m.in. z Belcea Quartet, {oh!} Orkiestrą Historyczną, Kwartetem Śląskim, Le PoèmeHarmonique czy Bachakademie Stuttgart. Laureat licznych konkursów zagranicznych i ogólnopolskich. Spośród wielu nagrań płytowych artysty wymienić można m.in. pierwszą polską solową płytę gambową Gamba Sonatas, nominowaną do nagrody „Fryderyk 2019”, C.F. Abel – Sonatas from the Maltzan Collection (nominacja do International Classical Music Awards 2020 oraz „Fryderyk 2020”), płytę Muzyka Francuskich Mistrzów – Muzyka Zamku Warszawskiego z {oh!} Orkiestrą Historyczną, Tansman – od tria do oktetu
z Kwartetem Śląskim, Barok Progresywny z Nikola Kołodziejczyk Orchestra (nagroda „Fryderyk 2016”), Réflexions z kompozycjami pisanymi dla niego przez Adriana Robaka czy PortraitsLescaractèresfrançais z {oh!} trio, które tworzy wraz z Martyną Pastuszką i Anną Firlus.

Krzysztof Firlus prowadzi obecnie klasę violi da gamba w Akademii Muzycznej
w Katowicach oraz klasę kontrabasu w Akademii Muzycznej w Krakowie.

KRZYSZTOF FIRLUS – a multi-faceted musician, using instruments ranging from the modern and baroque double bass to numerous varieties of viola da gamba, including the rare pardessus de viole. He performs as a soloist, chamber, and orchestral musician, drawing on repertoire from the Renaissance to the presentday, including works written primarily for him. He graduated from the Mozarteum University in Salzburg (Vittorio Ghielmi’s class) and the Academy of Music in Katowice (Mark Caudle’s class). He is a permanent musician (as contrabassist) in the Polish National Radio Symphony Orchestra in Katowice. He has cooperated, among others, with the Belcea Quartet, {oh!} Historic Orchestra, Silesian Quartet, Le Poème Harmonique and Bachakademie Stuttgart. Krzysztof Firlus is a laureate of numerous foreign and national competitions. Among his many recordingsis the first Polish solo viola da gamba album Gamba Sonatas, recorded with hiswife, Anna Firlus, which was very well received by international critics and was nominated for the “Fryderyk 2019” award; C.F. Abel – Sonatas From the Maltzan Collection, containing the world’s first recordings of Carl Friedrich Abel’s sonatas discovered in the Poznań University Library (nominated for International Classical Music Awards 2020 and “Fryderyk 2020”); the album Music of French Masters – Music of the Warsaw Castle with {oh!} Historical Orchestra with his solo part in Michel Corrette’s Concerto for Viole da gamba Le Phénix (“Fryderyk 2018” award nomination); Tansman – From Trio to Octet with the Silesian Quartet; Progressive Baroque with the Nikola Kołodziejczyk Orchestra (“Fryderyk 2016” award); Réflexions with contemporary music composed for him by Adrian Robak or Portraits – Les caractères français with the {oh!} trio, which he forms with Martyna Pastuszka and Anna Firlus. Krzysztof Firlus currently teaches the viola da gamba class at the Academy of Music in Katowice and the double bass class at the Academy of Music in Kraków.